מהדורה חדשה של "תל-אביב" לבנימין זאב הרצל

בערב כ' תמוז, יום האזכרה במלאת מאה ותשע למותו של בנימין זאב הרצל, אני שמח וגאה להגיש לקוראים מהדורה דגיטלית חדשה מעשה ידי של ספרו "תל-אביב", לפי התרגום הראשון לעברית, של נחום סוקולוב. מוזמנים לגשת כאן או בלחיצה על תמונת עמוד השער.

דף השער

דף השער

להמשיך לקרוא