ז'יטונים ולחם

רשומה בעקבות הכתבה השנתית בנושא מה שהיה פעם שוק הסחורות, ועל הקזינו שהוא עכשיו.

היו היה פעם שוק סחורות. מגדלים, סוחרים וצרכנים מכרו וקנו בה זה את סחורתו של זה. מכיוון שאפילו יותר מתהליכי יצור אחרים, תהליך היצור החקלאי נמשך זמן ארוך יחסית והוא חשוף לפגעים בלתי צפויים מידי אדם ומידי הטבע, התפתח במאה ה 19 בשוק הסחורות הסחר בחוזים עתידיים. להמשיך לקרוא