והיה להם בשביל מה לקום בבוקר

כדי שהחברה הישראלית תצליח להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה, היא צריכה להזכר שיש לה אתגרים שעומדים בפניה כחברה.

כי הסכנה שעומדת עכשיו לפי דעתי? לא רק להתיישבות אלא למדינה כולה, היא מאבדת כל אחד במקומו את דבר הערך שהוא בעצם שיכול ללכד חברה ולחסל בעצם את האגו של כל אחד בתוך חברה. וזה קורה גם בחברות אחרות, שהם איבדו בעצם דבר של ערך והתפוררו לגמרי. אנחנו עוד לדעתי בתהליך הזה עכשיו, כל אחד בפעימה שלו. אובדן דבר של ערך. (דברי אחד מבני הדור השני, בשיחה לרגל 80 שנים לייסוד כפר יהושע) להמשיך לקרוא