הבלדה על המודרניזציה של היהודים

ניסיון משונה למדרש אלגוריסטי-היסטורי חסר אחריות לשיר "בלדה על סוס עם כתם על המצח". להמשיך לקרוא