בטרם מות: משהו על הרב עובדיה יוסף

ההחמרה התקופתית במצבו הבריאותי של הרב עובדיה יוסף העלתה בי את הרצון להביא עדות מעניינת על הסביבה הפוליטית שנוצרה סביבו בש"ס ועל דמותו המצטיירת בתוכה, לפני שפטירתו תנסוך על הכל מסך דביקות שבו כולם יגידו לאינסוף עד כמה היה פוסק גדול ומקל, תלמיד חכם עצום ומנהיג ציבור יחיד בדורו, אבל יהיה מאוד לא מנומס להזכיר שדמותו נתנה את חותמת הכשרות ואת הכוח הציבורי לאחד הכוחות היותר ריאקציוניים ורגרסיביים בזירה הציבורית בישראל.

הרב עובדיה יוסף. צילום: מיכאל יעקבסון

להמשיך לקרוא