אחרי הסערה ולפני הסערה

בעוד כמה ימים, כשהחשמל יחזור ויסיימו לשאוב את המים מכל מנהרות הרכבת והכביש, אזרחי ארצות הברית יגשו לקלפיות לבחור נשיא חדש או ממשיך, ובכללם גם האזרחים היהודים. שאלת קיומם ותודעתם של יהודי ארה"ב (ובכלל יהודי הדמוקרטיות המערביות) מסקרנת אותי בעיקר מתוך המפגש עם קבוצות מתוכם במסגרת פעילות ההדרכה שעשיתי בחצר כנרת, ומתוך העיסוק בעולם הרעיוני הציוני, על רעיון "שלילת הגלות" שבו. שתי התייחסויות ושיר. מבחינת העדפה, לי אין ספק: אם הספונסר(/מעסיק) של נתניהו מממן צד אחד – אני בצד השני.

להמשיך לקרוא