שני עדכונים לתגובה על נייר העמדה בנושא חשיפת מסמכי ילדי תימן וגו'

ברשומה הקודמת הצגתי את תגובתי המפורטת לנייר עמדה (המלווה בעצומת תמיכה) הדורש לחשוף חומרי ארכיון הקשורים בפרשת ילדי תימן שלטענת כותביו טרם נחשפו. בתגובה הראתי כיצד כותבי נייר העמדה מציגים מצג שוא לגבי מדיניות חשיפת החומרים, וכיצד הדוגמאות שהם מונים לחומרים שטרם נחשפו מייצגות חומרים שוליים, חומרים שככל הנראה לא קשורים לפרשה, חומרים שאינם קיימים כלל, וחומרים שכבר נחשפו. 

ברשימה זו אעדכן לגבי שתיים מתוך ששת הדוגמאות שהציגו כותבי נייר העמדה כ"דוגמאות לחומרים חשובים לחקר הפרשה שנותרו בחזקת חסרים/ חסויים/ נעלמים/אבודים, שטרם נחשפו לציבור": מסמכי החקירה בארה"ב שהציג ד"ר דב לויטן בפני הועדה ובפני "המוסד", ופרוטוקולים מדיונים פנימיים של ועדת החקירה הממלכתית. 

א. מסמכי החקירה בארה"ב – כותבי נייר העמדה דרשו מארכיון המדינה לחשוף מסמכים שהעביר לויטן בחודש אוקטובר 2016 לבדיקת "המוסד", וקיבל את המענה שמסמכים אלה לא שייכים לארגון "המוסד". אני כתבתי בתגובה שמסמכים רבים מתוך ההתכתבות המדוברת חשופים לציבור בתיקי ארכיון המדינה (ככל הנראה מאז פתיחת מכלול המסמכים בפרשה בסוף שנת 2016), והזכרתי שכבר הצעתי בעבר לאנשי "פורום אחי" (החתום על עצומת התמיכה) לעיין בהם, ולא קיבלתי תגובה. לצד זאת, תהיתי מדוע הכותבים דורשים מארכיון המדינה להציג את המסמכים שלויטן הציג בפני המוסד, ואין עדות לכך שהועברו ממנו או מ"המוסד" לידי ארכיון המדינה. זאת במקום לפנות ללויטן או לצחי הנגבי, שלדברי "המוסד" העביר להם גם הוא את אותם מסמכים לבדיקה.

כך או כך, מכיוון שאני מתעניין במסמכים עצמם ולא בשאלה מי אחראי לחשוף אותם, פניתי למי שידוע שהמסמכים ברשותו. זה לקח שישה ימים (ברוטו) מכיוון שהמסמכים היו במשרד, ואתמול קיבלתי את רשימת המסמכים. מהרגע שפתחתי אותה, לקח לי בערך שעה לאתר את כולם בתיקי ארכיון המדינה. מדובר ברשימה של עשרה מסמכים – כולם נמצאים פתוחים לציבור בתיקים שנפתחו עם פתיחת תיקי ארכיון המדינה הקשורים לפרשה. מתוך עשרת המסמכים, שמונה מופעים בשני תיקים שונים כל אחד. כולם נמצאים באותם חמישה תיקים שהזכרתי בתגובה הראשונה לנייר העמדה – תיקים שמכילים גם מסמכים נוספים מאותה תכתובת, שלא נכללו במסמכים שהגיש לויטן לבדיקת "המוסד". למי שמעוניין – זו רשימת המסמכים, אליה צירפתי הפניות למיקומם בתיקי הארכיון.

המשמעות היא שכותבי נייר העמדה אכן דרשו מארכיון המדינה לחשוף בפניהם חומרים שכבר נמצאים חשופים בארכיון המדינה מזה זמן.

ב. הפרוטוקולים הפנימיים של ועדת החקירה הממלכתית – כותבי נייר העמדה כתבו ש

"עד היום לא נחשף בפני הציבור מידע כלשהו על דיונים פנימיים של הוועדה המתארים את פעולותיה השונות שמאחורי הקלעים. בתשובה מ-27.10.2020 לפנייה של נציגי המשפחות מ"פורום אחיי" לחשוף דיונים פנימיים ורישומי ישיבות
עבודה שקיימה הוועדה, נמסר מארכיון המדינה כי החומר לא נמצא בארכיון ואין להם מידע אם היה קיים."

אני כתבתי בתגובה שאין לנו מידע שועדת החקירה רשמה פרוטוקולים כאלה, ושאם לפי ארכיון המדינה אין בידיו פרוטוקולים כאלה, או אפילו מידע שממנו אפשר ללמוד שהתקיימו, הרי שאין משמעות להצבת הדרישה לחשוף אותם לעיון. בדיון בפייסבוק בעקבות התגובה שלי, תהיתי מדוע כותבי נייר העמדה מפנים את הדרישה הזו לארכיון, במקום לשאול את חברת הועדה השופטת דליה קובל, או את הפרקליטה המלווה של הועדה, דרורה נחמני רוט, האם נרשמו פרוטוקולים כאלה, ואם כן, היכן הם שמורים.

אלא שאתמול נתקלתי בפרט מידע (שכבר ראיתי בעבר), שמשלים את התמונה. ב-18.12.2017 התקיימה ישיבה בועדת הכנסת המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן, בראשות ח"כ (לשעבר) נורית קורן. הישיבה עסקה במעקב אחר השלמת פרסום חומרי הוועדות שחקרו את הפרשה בעבר, שנה לאחר פתיחת החומרים. ומסתבר שהסוגיה הזו עלתה שם, וגם קיבלה מענה [ההדגשה שלי]:

היו"ר נורית קורן:

בעצם אתה אומר רק תיעוד קולי.

יעקב לזוביק [אז גנז המדינה. התצפיתן]:

נכון.

היו"ר נורית קורן:

של כל הוועדות, הכל? אפילו הישיבות הפנימיות שהיו להם, או רק הדיונים הפתוחים?

יעקב לזוביק:

לא, לא. הדיונים, מה שהוקלט, למיטב הבנתי זה הדיונים הפתוחים. דיונים פנימיים שלהם, לא יודע לי שהם הקליטו. אני אפילו לא כל כך בטוח כמה הם עשו תרשומות לגבי הדיונים הפנימיים שלהם.

היו"ר נורית קורן:

כן, זה בדיוק, הם לא עשו.

רבקי דב"ש [אז ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים. התצפיתן]:

הם לא עשו. שאלנו את השופטת קובל. הפנינו בקשה רשמית והיא נתנה לנו תשובה רשמית שלא היה תיעוד של הפרוטוקולים, שהם לא עשו.

היו"ר נורית קורן:

נכון, כי זאת הייתה שאלה גם שלנו. הם לא עשו, שזה חמור.

רבקי דב"ש:

הם לא עשו תיעוד של פרוטוקולים פנימיים.

אז הנה – מסתבר שהשאלה כבר הופנתה לגורם הנכון, חברת הועדה השופטת קובל, וזו השיבה – גם ליחידה לחופש המידע וגם לועדת הכנסת בראשות קורן – שפרוטוקולים כאלה לא נרשמו.

כך שבסעיף המדובר, כותבי נייר העמדה דורשים לחשוף חומרים שלא התקיימו מעולם, ולכן גם אינם חסרים/חסויים/נעלמים/אבודים – והם אינם ניתנים לחשיפה. אבל זה עוד לא הכל.

בין המוזמנים שנכחו באותה ישיבה של הועדה נכחו גם ד"ר שמריהו הלל, שרשום כ"יו"ר פורום משפחות החטופים" – גוף שהוא למעשה שמה השני של עמותת "אחים וקיימים" (בה הלל היה ואולי עדיין חבר עמותה), אחד הארגונים שחתומים על העצומה שמלווה את נייר העמדה. יעל נגר, מהדמויות הבולטות ב"אחים וקיימים", היא בין החתומים על נייר העמדה.

בנוסף, נכחה בישיבה שושי זייד, ממייסדות "אחים וקיימים" שהתפצלה בשלב מסויים מהעמותה, ביחד עם קבוצת פעילים שהקימה גוף אחר בשם "פורום אחי למען משפחות ילדי תימן מזרח ובלקן החטופים" (או בקיצור, "פורום אחי", שעוסק בייזום תביעות של משפחות הקשורות בפרשה וייצוגן בבית המשפט, ובהפצת טענות חסרות שחר לגבי חטיפת ילדים, מעורבות "המוסד" בפרשה, וכו').  יוסי גמליאל, מהדמויות הבולטות ב"פורום אחי", נמצא בין החתומים על נייר העמדה. הן "פורום אחי" כארגון, והן שושי זייד עצמה, חתומים על העצומה המלווה את נייר העמדה. 

כך שלא רק שכותבי נייר העמדה דרשו לחשוף פרוטוקולים שלא קיימים ולא התקיימו, אלא שבין החותמים על העצומה המלווה את נייר העמדה נמצאים אנשים וארגונים שנכחו בדיון שבו הובהר שפרוטוקולים כאלה לא קיימים ולא התקיימו. 

לסיכום, אם נחזור בקצרה לרשימת שש הדוגמאות, נראה ש:

  1. המחשב ובו מאגר מידע שיצרה הועדה – לא נמצא במקום האחסון הרשום שלו בארכיון, ולכן לא ניתן לחשוף אותו כל עוד לא יימצא. אפשר לבקש מארכיון המדינה לעשות מאמץ איתור נוסף, עם כי ככל הידוע לנו, מאגר המידע המדובר כולל ריכוז פרטים שכולם חשופים בתיקי ארכיון אחרים הנגישים לציבור.
  2. תיקי משטרה חסויים – מתוך הרשימה, חלק מהתיקים אינם תיקי משטרה. מבין תיקי המשטרה, רובם "חסרים" (ולכן לא ניתן לחשוף אותם אלא אם יאותרו מחדש), וחלקם כבר חשופים – בלי חומר קשור לפרשה, פרט למסמך אחד שכבר נחשף בתיק אחר.
  3. חיסיון במסמכים שנחשפו חלקית – שמות שלפי ארכיון המדינה חשיפתם עלולה להביא לחשיפת פרטי מאומצים או מאמצים – לא ניתנים לחשיפה במצב החוקי הקיים, ובכל מקרה לא ברור איך חשיפתם יכולה לקדם את המחקר בפרשה. שמות ילדים שנשלחו לבית התינוקות של ויצ"ו בצפת על רקע רפואי – לטעמי נכון לחשוף בהתאם למתווה החשיפה, עם כי אני מעריך שלא תהיה לחשיפתם תרומה ממשית לחקר הפרשה.
  4. רישומים ופרוטוקלים של דיונים פנימיים של הועדה – רישומים כאלה לא התקיימו, ולכן אינם ניתנים לחשיפה.
  5. עדות חסויה של בכיר בטחוני – המידע מלמד שעדות כפי שמחפשים כותבי נייר העמדה לא התקיימה. שתי העדויות שהיו חסויות מטעמי ביטחון היו עדות ראש השב"כ דאז עמוס מנור, וקטע מתוך עדותו של ד"ר דב לויטן – שתיהן חשופות בתיקי הארכיון מזה זמן.
  6. מסמכים שמסר לועדה ד"ר דב לויטן העוסקים בחקירה שבוצעה בארה"ב – המסמכים חשופים בתיקי הארכיון מזה זמן.

2 מחשבות על “שני עדכונים לתגובה על נייר העמדה בנושא חשיפת מסמכי ילדי תימן וגו'

  1. פינגבק: עדכון נוסף לגבי חשיפת חומרים בפרשת ילדי תימן וגו' | עמדת תצפית

  2. פינגבק: שנה טובה ה'תשפ"ב | עמדת תצפית

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s