פתרון אפשרי לגורלה של הילדה יפה מאלאירי

בתחילת חודש יוני, בעקבות דחיית העתירה (משנת 2019) של בני משפחת ירושלמי ועמותת עמר"ם לבג"צ בדרישה לפתוח בחקירת ההיעלמות של אחותם יפה מאלאירי (שלהוריה נמסר שנפטרה בשנת 1950/51) פרסמתי רשומה שעוסקת בטיפול של עמר"ם בעדות. שם הצגתי כיצד בעמר"ם התעלמו מפרטים שנמסרו בעדות שמסרה אחותה, לאחר שהתברר שהם סותרים מסמך שנמצא בארכיון ועוסק (כנראה) בילדה המדוברת. עוד קודם לכן, כמה משותפי למחקר בפרשה ואני עסקנו במקרה הזה וניסינו לפתור אותו לאורך לא מעט חודשים. בתוך זמן קצר הצלחנו לאתר מסמכים המתעדים אשפוז נוסף, מאוחר מעט מהראשון, של ילדה שנפטרה בבית החולים, ופרטיה דומים מאוד לפרטי הילדה המדוברת, אלא שנראה ששמה נרשם במסמכים באופן משובש. הצלחנו לאתר הרשומה הזו תציע את הפתרון האפשרי – אך עדיין לא ודאי – שיש בידינו, ואת האפשרויות להמשיך לבדוק אותו.

הרשומה היא היא תוצר של המחקר המשותף של כותב הבלוג "א.א. קונספירציות", דנה מור ושלי. תודה גם לד"ר אבי פיקאר שסייע בחיפוש מסמכים בארכיון הציוני.

א. נקודת הפתיחה

לפי עדות אחותה של יפה, בשנת 1951 נמסר לאמה בבית החולים רמב"ם שהילדה נפטרה. מתישהו בסוף שנת 2017 או במהלך 2018 נוסף לדף העדות של המשפחה בעמר"ם קטע חתוך מתוך גיליון סיכום מחלה שהגיע לידי המשפחה, לפיו היא עזבה את המחלקה במצב טוב. מכיוון שכך, המשפחה נאחזה בתקווה שהילדה לא באמת נפטרה, אלא נחטפה. דרך אגב – לפי פסק הדין של בג"צ בעתירה, גיליון סיכום המחלה היה בידי המשפחה כבר בשנת 2000.

על סמך הקטע הזה א.א. קונספירציות איתר את גיליון המחלה המלא בתיקי ארכיון ועדת החקירה הממלכתית [כאן, עמ' 34]:

אמנם אחותה של יפה העידה שנעלמה בגיל שנה וחצי בשנת 1951 והגיליון הזה עוסק בילדה בגיל חצי שנה שאושפזה ושוחררה בשנת 1950, אבל המשפחה רואה בו גיליון שמתייחס ליפה. מאחורי ההשחרה מופיע בראשו השם "מלויארי יפה", אבל את הפרט הזה למדנו רק מאוחר יותר.

מכיוון שהתאריכים בגיליון מוקדמים למועד הפטירה לפי עדות האחות, ומכיוון שהנחנו שעדות האם לפיה נמסר לה בבית החולים שהילדה נפטרה היא עדות אמינה – ההשערה שלנו היתה שמסמך זה מתייחס לאשפוז קודם של הילדה, ושייתכן שהפטירה שעליה נמסר לאם התרחשה במהלך אשפוז אחר, מאוחר יותר. נסיונות שעשינו לחיפוש מידע נוסף לגבי לא הצליחו, מכיוון שבדף העדות של עמר"ם הוצגה הילדה בשם המשפחה שעוברת רק מאוחר יותר – "יפה ירושלמי" – ולא בשמה הנכון.

ב. פרסום השם הנכון, ואיתור מידע נוסף

בצהרי ה-11.12.2019 פורסם בעמוד הפייסבוק של עמר"ם פוסט המדווח על הגשת העתירה לבג"צ, אלא בשהפעם הופיעה בו הילדה בשמה הנכון – יפה מאלאירי. חשיפת השם הנכון אפשרה לנו לחדש את החיפושים, ולאתר למצוא מידע נוסף לגבי הילדה.

כדי להדגיש את החשיבות שבביצוע מחקר על ידי אנשים בעלי כישורים מתאימים, אני מוצא לנכון לציין את האפקטיביות של שני מסלולי הפעולה השונים – בעוד שהעדות של משפחת ירושלמי עלתה לרשת אצל עמר"ם כבר בחודש יולי 2017 – הנסיון להביא לפתיחת חקירת משטרה והעתירה לבג"צ בנושא לא הביאו למיטב ידיעתנו לשום התקדמות מאז. לעומת זאת, לאחר ששם המשפחה האמיתי הגיע לידינו, כל המידע שיוצג בהמשך הרשומה – מלבד השלמות שוליות שנוגעות בעיקר לחשיפת פרטים שהושחרו במסמכים – אותר והועבר לידי עורך הדין שייצג את המשפחה בעתירה עד לשעות הבוקר המאוחר של ה-13.12.2019 – כלומר בתוך פחות מ-48 שעות מפרסום השם.

מה גילינו? קודם כל, רישומים נלווים לאותו אשפוז שהיה ידוע למשפחה. כאן [עמ' 21] הוא מופיע בתאריך המתאים, 3.7.1950 בתוך רשימת חולים שנשלחו על ידי השירות הרפואי לעולה (שר"ל) לבתי חולים בצפון בין התאריכים 2-8.7.1950:

אפשר לראות כאן שצורת הכתיב של שם המשפחה שונה מעט מכפי שהוא נכתב ברישום בית החולים, ושתאריך העליה של הילדה אינו ידוע בדיוק. בנוסף, מצאנו [כאן, עמ'28] את הרישום של האשפוז באינדקס קבלת החולים של בית החולים [שנראה שקוטלג בארכיון בטעות כמתייחס לשנת 1949]:

שימו לב שגם כאן צורת הכתיב של שם המשפחה שונה מעט משני הרישומים האחרים – זו תופעה שמקורה כנראה בהעתקת השם מרישום לרישום לפי שמיעה, כאשר כל רושם בוחר באיות מעט שונה עבור שם שהוא לא מכיר.

ג. אשפוז נוסף ופתרון אפשרי

כמו שכתבתי, שיערנו שגיליון סיכום המחלה שבידי המשפחה מתייחס לאשפוז מוקדם. על סמך ההנחה שעדות המשפחה לפיה נמסר לאם שהילדה נפטרה במהלך אשפוז בבית החולים היא נכונה, ההודעה על הפטירה מקורה באשפוז נוסף, מאוחר יותר. אלא שאפשר לצפות שאשפוז זה נרשם בשם משובש, שבחיפוש מאוחר יותר לא זוהה על ידי בית החולים כקשור לילדה – אחרת בית החולים היה מאתר עבור המשפחה גם את הרישום שלו. אז האם נמצא ברישומי בית החולים תיעוד של אשפוז מאוחר כזה, שפרטיו יכולים להתאים למקרה של יפה מלאירי? התשובה היא כן. איתרנו תיעוד של אשפוז כזה שהסתיים בפטירה של ילדה שפרטיה דומים מאוד לפרטים של יפה מלאירי, אלא שנראה ששמה נרשם במסמכים באופן משובש. 

באותו אינדקס קבלת חולים מצאנו בעמ' 27 את הרישום הבא:

השם כאן הוא "מלכי יפת", המחלקה היא "יל-ד' ", הגיל 1 שנה, הכתובת בית עולים פרדס חנה א' ומספר החולה בבית החולים הוא 7027/50.

יפה מאלאירי, לפי הרישום באשפוז הקודם, גרה בבית עולים פרדס חנה ב', אלא שכפי שתראו, במקרה הזה הילד/ה המדוברת הגיעה לבית החולים מאשפוז בבית החולים לילדים, שהיה במחנה העולים פרדס חנה א'.

בכל מקרה, נקודת הפתיחה היא שצורת הכתיבה בכתב יד דומה מאוד בין "יפת מלכי" לבין "יפה מלרי", ושיבוש בין השניים הוא קל מאוד. לטעמי, המרחק הזה הוא לא רחוק יותר מאשר ההבדל בין השמות "מלוירי/מלויארי/מלוארי" ל"מאלאירי" – שיבוש שמקובל על המשפחה.

היבט חשוב נוסף הוא שיפת הוא שם של בן, וכך ניתן לראות שברישומים הנוגעים לאשפוז הזה, רישומים משניים מזהים אותו כ"זכר", בעוד שלפי הרישומים הישירים יותר, ברור שמדובר בילדה ולא בילד. מכיוון שיפת הוא שם של בן, ובמקרה הזה מדובר בבירור בילדה – אני חושב שיש הצדקה להניח שהשם הפרטי האמיתי מאחורי הרישום הוא "יפה" ולא "יפת".

הערה לגבי הגיל – ברישום זה ובחלק מהרישומים הנוספים לגבי האשפוז הזה מצויין הגיל שנה, ולא כחצי שנה, כפי שהופיע לגבי האשפוז הראשון, שקדם לו בסה"כ בכחודש. עם זאת, ייתכן שהרישום "1 שנה" הוא רישום כללי (שמתייחס לילדה בשנתה הראשונה), כמו שייתכן שרישום הגיל כחצי שנה באשפוז הראשון לא היה מדוייק (מאחר שהתקבלה ללא מידע רפואי מסודר). גם מצבה הפיזי הירוד של הילדה יכול היה להקשות על הצוות הרפואי להעריך את גילה המדוייק. בכל מקרה, ברישומים לגבי הפטירה של ילדה זו, נרשם הגיל 6/12 או 6 חדש בתיעוד הראשוני, ו-1 שנה בתיעוד המשני. כך שהפערים בחלק מהרישומים בנוגע לגיל לא שוללים להבנתנו את האפשרות שמדובר באותה הילדה.

איזה מידע נוסף יש בידינו בנוגע לאשפוז הזה:

המסמך המרכזי והמפורט ביותר לגביו הוא גיליון סיכום המחלה. ניתן למצוא אותו כאן בעמ' 28-29 [ובאיכות סריקה טובה יותר, אך בלי השורה התחתונה, כאן בעמ' 35]:

Screenshot 22-09-2020 095509

הגיליון הזה מבהיר לנו ללא ספק שמדובר בילדה ולא בילד, מספר על מהלך המחלה והטיפול שהסתיימו למרבה הצער בפטירה, ונותן לנו את תאריכי האשפוז: 8.8-22.9.1950.

על סמך התאריכים האלה ניתן לגשת ולאתר מידע נוסף. כך, למשל, אפשר למצוא [כאן, עמ' 44] את רישום האשפוז ברישומים שוהעתקו (כנראה על ידי חוקרי וב"ם בשנת 1967) מספר האשפוז של בית החולים רמב"ם (הספר המקורי הזה לא אותר כששאלתי ברמב"ם). מומלץ ללחוץ על התמונה להגדלה:

אפשר לראות שמי שעשה את הרישום הזה הניח ש"יפת מלכי" הוא זכר, ושיער שהוא נולד בעיראק (כנראה על סמך מוצא העולים ששוכנו בפרדס חנה ואולי על סמך רישום בנוגע לעליה באוירון. משפחת מאלאירי עלתה מפרס). באופן מסקרן, באותו תיק של רשימות העולים שנשלחו על ידי השר"ל לבתי החולים [כאן, עמ' 8] לא נמצא רישום של ילד/ה מתאים מתאריך ה-8.8.1950.

לעומת זאת, בתאריך 14.8 מופיעה ילדה בעלת פרטים דומים בשם מלר יפה. מכיוון שגם כאן מדובר ברישום משני שנעשה כנראה על סמך דיווחים שנאספו מבתי החולים, אני חושד שתאריך האשפוז שובש בדיווח מ-8.8 ל-14.8, והרישום הזה מתייחס לאותה הילדה, אבל אין לי דרך לודא את זה. ניסינו לבדוק את העניין באמצעות בירור תאריך העליה של המשפחה על ידי איתורה ברשימות העולים לפי תאריכים בארכיון הציוני, אלא שלהפתעתי לא הצלחנו לאתר את רישום העליה שלהם בטווח התאריכים שנראה רלוונטי.

בכל מקרה, יותר מעניין מבחינתנו הם הרישומים שבעקבות הפטירה. ביומן הפטירה של רמב"ם [כאן, עמ' 90] אפשר למצוא את רישום הפטירה. גם כאן מומלץ ללחוץ להגדלה:

בעקבות הפטירה הוציאה לשכת הבריאות רשיון פטירה מתאים (כאן, עמ' 45):

אפשר לראות שגם כאן, במסמך שלפי הנוהל נרשם לפי הודעת פטירה מקורית ומפורטת (שלצערנו בינתיים לא אותרה), ברור שמדובר על ילדה ולא על ילד, וכתיב השם נראה הרבה יותר כמו יפה מאשר כמו יפת. אני מודה שאם היה בידי המסמך הזה בלבד – הייתי מתייחס יותר בביטחון לשיוך שלו ליפה מלאירי.

רישום רלוונטי אחרון הוא רישום הקבורה בבית העלמין מחנה דוד בחיפה, שניתן לראות כאן, בעמ' 51:

והנה אפשר לראות שגם ברישום המשני הזה, למרות ההתאמה למספר רשיון הקבורה שבו הרישום הוא על "נקבה", הרישום כאן הוא של "זכר". אני משער שגם כאן וגם בהעתקה מספר האשפוז הרושמים השלימו את המין על סמך השם, שנרשם בטעות כ"יפת" במקום כ"יפה".

לסיכום – יש לנו תיעוד למקרה נוסף של ילדה, בעלת פרטים דומים מאוד, שאושפזה זמן קצר לאחר אותו אשפוז מוקדם שהסתיים בשחרור, ובאשפוז המאוחר נפטרה ונקברה בחיפה. להערכתנו – ייתכן מאוד שהאשפוז הזה מתייחס גם הוא ליפה מאלאירי, ומהווה תשובה לשאלה מה עלה בגורלה. 

ד. האם אפשר לודא את הפתרון הזה?

את המידע הזה העברתי בחודש דצמבר 2019 לעו"ד ישי שריד, שייצג את המשפחה בעתירה לבג"צ. לצידו, העברתי גם המלצות כיצד ניתן לנסות לודא את המידע הזה ולאשר או לשלול אותו, ועיקרן בשלושה כיוונים, שזמינים למשפחה או למיופה כוחה, אך חסומים בפנינו:

1. איתור המסמכים הנוגעים לעליה וקליטת המשפחה. עם עליית המשפחה לארץ הם קיבלו – כמו כל העולים – תעודת עולה, שבה נרשמו פרטיהם ופרטי הטיפול בהם במחנה העולים שבו גרו. מהנסיון במקרים אחרים, בהנחה שההודעה על פטירת הילדה הועברה מבית החולים (או על ידי האם) להנהלת המחנה, פקידי המחנה היו אמורים לציין את פטירת הילדה בתעודה, כולל תאריך הפטירה. תעודת הפטירה הזו, אם לא אבדה להם לאורך השנים, אמורה להיות בידי המשפחה. גם אם היא אבדה, כרטיס שנרשם על ידי אנשי מחלקת הקליטה עם העברת המשפחה לשיכון קבע ומסכם את הפרטים שנרשמו בתעודה אמור להיות שמור בארכיון הציוני, והמשפחה יכולה לבקש מעובדיו לאתר אותה. אם בתעודת העולה נרשם לצד שמה של יפה תאריך הפטירה 22.9.1950 (או כמה ימים מאוחר יותר) – אפשר לקבוע שהתיעוד שמצאנו אכן מתייחס אליה. אם רשום שם תאריך אחר – אפשר לחפש מסמכים אחרים מבית החולים מאותו התאריך ולנסות לאתר את הרישום לגביה.

2.  גורם רלוונטי במשרד הפנים, שאת פרטי הקשר איתו העברתי למשפחה, יכול לבדוק עבורם את רישום הפטירה התואם לפטירה הזו של "יפת מלכי" בספר הפטירות של לשכת הבריאות חיפה השמור במשרד הפנים, ולראות איזה שם רשום בו, האם הוא כולל פרטים רלוונטיים נוספים, והאם ניתן לאתר במשרד הפנים עותק מהודעת הפטירה המקורית שמתייחסת אליו. ידוע לנו שמשרד הפנים לא שייך בזמנו את הודעת הפטירה הזו (אם הגיעה לידיו) ליפה מלאירי, אבל יש מקום לבחינה נוספת איזה מידע ניתן לאתר במשרד הפנים.

3. על דרך האלמינציה – אותו גורם במשרד הפנים יכול להערכתי לבדוק לפי מרשם התושבים האם התקיימה בכלל ילדה אחרת בגיל מתאים בשם יפת מלכי או שם דומה אחר, שהמסמכים יכולים להתייחס אליה. לפי הבדיקה של משרד הפנים, אם יתברר שהמסמכים מתייחסים לפטירה של ילדה אחרת, ברור שזה אומר שלמרות הדמיון בפרטים לא מדובר ביפה מאלאירי. אבל אם יתברר שלא היתה במרשם התושבים ילדה אחרת בעלת פרטים מתאימים לתיעוד הזה – אני חושב שזה יכול לאשר שאכן מדובר ביפה מלאירי.

כל התקשורת שלי עם המשפחה התנהלה בתיווך עו"ד שריד, ולצערי היתה חד צדדית כמעט לחלוטין. אני מעריך שהדבר נובע מכך שהם מקבלים עצות לא-טובות מצד גורמים אחרים המעורבים בעניין. המשפחה לא היתה מעוניינת להפגש, ולא היתה מוכנה להעביר לי אפילו את תאריך העליה המדוייק שלהם, למרות שהוא אמור להיות ידוע להם מכיון שיש בידיהם את הדרכון הפרסי שאיתו יצאו מהמדינה (ואם לא, הוא אמור להופיע בתמצית פרטי רישום שהם יכולים לקבל בקלות ממשרד הפנים). להבנתי הם כנראה גם לא פנו לגורמים הרלוונטיים שהצעתי ולא מיצו את אפיקי הבדיקה שעליהם המלצתי. אפילו בקשה לקבל מספר טלפון שיאפשר לי ליצור איתם קשר ישיר נענתה בסירוב.

לצערי, נראה שכל עוד המשפחה לא תפנה לגורמים אלה לנסות לבחון את הדברים, לא נוכל להגיע לתשובה ודאית יותר האם המסמכים המתעדים את אשפוזה של "יפת מלכי" אכן פותרים את שאלת גורלה של יפה מלאירי. אם הדברים שכתבתי כאן יתגלגלו למישהו שמכיר במקרה את המשפחה – אשמח אם ימליץ להם לשקול את הדברים שנית, וליצור איתי קשר.

 

5 מחשבות על “פתרון אפשרי לגורלה של הילדה יפה מאלאירי

 1. האם ניתן לאתר את הקבר בבית העלמין מחנה דוד בחיפה? בבתי הקברות של פעם יש בדרך כלל ספר רישום בכתב יד, על פי רוב מחולק לספרדי אשכנזי. מנסיוני שלי בחיפוש שם שיבושים היו מאד מאד שכיחים.

  אהבתי

  • במקרים האלה כנראה שלא. כשועדת החקירה הגיעה לחפש בשנות ה-90, הרישומים של החברה קדישא הספרדית חיפה היו במצב לא טוב, ונראה שלגבי ילדים קטנים הם הסתפקו ברישום "חלקת התינוקות" ולא טרחו לרשום מיקום מדוייק. צריך לקחת את זה בהקשר שבאותן שנים זה בכל מקרה לא היה מובן מאליו (כלומר הרבה פעמים היה נהוג שלא) להציב מצבה על קבר של פעוט שנפטר.

   אהבתי

 2. פינגבק: שנה טובה ה'תשפ"ב | עמדת תצפית

 3. האם יתכן שלעו"ד שריד יש אינטרס שלא לאבד הכנסה? לכן הוא מונע ממך מגע עם המשפחה. אתה מציע פה דרך לפתרון כשהוא מעדיף שלא יהיה קץ לחקירה.

  אהבתי

  • למיטב ידיעתי, עו"ד שריד ייצג את המשפחה פרו בונו.
   להערכתי, אם מעורב שם אינטרס, זה לא להסתכסך עם הפעילים של עמר"ם שהיו שותפים לעתירה.

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s