תוצאות ההפרטה – גונבים את המדינה

מהלכי הפרטה מובלים תחת הדגל של ייעילות המגזר הפרטי לעומת הציבורי. אלא שהם לרוב לא מתמחרים את העלות של פיקוח אפקטיבי על הבעלים הפרטיים, ובהיעדר פיקוח, שעובדים לפי העקרון הקדוש של מקסום הרווח, לא נמנעים אפילו מגניבה בוטה של כספי ציבור, פרצה ודרך שהם מוצאים. ואז גם מתברר שהאכיפה מינימלית (להערכתי, בגלל אופק התעסוקה הצפוי של המפקחים…)

שתיים-שלוש דוגמאות בוטות שנחשפו בשבועות האחרונים.

הנה שני תחומי תשתיות גדולים בהם הובילו ממשלות ישראל בשנים האחרונות מהלכי הפרטה נרחבים – התפלת מים וייצור חשמל. מכיוון שהמגזר הפרטי שונא סיכונים, ולא פחות מכך שונא תחרות, ניתנו למשקיעים בתחומים אלה שלל "הגנות" שיצרו מצב שהתפלת המים הפכה לחצי מונופול שבו למדינה אין אפשרות להוזיל את מחיר המים שהיא קונה גם כשעלויות הייצור צונחות, ותחנות הכוח הופכות למדפסות כסף שמניבות רווחים פנסטיים (ראו כאן וכאן).

אלא שבעלי מתקני ההתפלה ותחנות הכוח לא מסתפקים בכך.

לאחר שמקורות גילתה שהמים המסופקים ממתקן ההתפלה שורק מלוחים יותר מהתקן שאליו התחייב המפעל – מלבד בשעת בדיקת רמת המליחות במים – ועדת בדיקה שהוקמה במשרד האנרגיה גילתה  ש [כל ההדגשות בציטוטים שלי]

במשך כשעתיים בכל יום ישנה ירידה חדה בערך המוליכות החשמלית של המים, החל מחודש 2017/11. מועד הירידה בערך המוליכות החשמלית תואם למועד דגימת המים. הדפוס השיטתי של הירידה במוליכות החשמלית בוצע גם כאשר המתקן החליט, בחודש דצמבר 2018, לשנות את שעת הדגימה לשעה 13:00 (במקום בשעה 9:00) […]. כמו כן, ניתן לראות כי בסופי שבוע בהם לא נלקחת דגימה יומית אין ירידה במוליכות החשמלית.

[…] בשעת דגימת המים היומית, בוצע שינוי תהליכי ידני במתקן ההתפלה. השינוי יצר מצג, במסגרת הדיווח היומי, לפיו איכות המים המיוצרים על ידי המתקן עומדת בדרישות ההסכם מול המדינה, בעוד שבפועל, ברוב שעות היום, חרגה איכות המים מדרישות אלו.

כלומר – במתקן ההתפלה איפשרו לרמת המליחות במים לעלות מעל לרמה שהם התחייבו מול המדינה, אבל דאגו להוריד אותה לקראת מועדי בדיקות הדגימה. במילים אחרות – הם מכרו למדינה מים מלוחים יותר, תוך שהם חומקים במכוון מבדיקות הדגימה, וזאת מכיוון שהדבר אפשר להם לחסוך עלויות.

משמע, יוצרו מים באיכות פחות טובה, וצריכות האנרגיה והכימיקלים שהושקעו בייצור המים המותפלים – פחתה. יוזכר, כי עלות האנרגיה במתקן התפלה הינה חלק מהותי מעלויות ייצור המים, וכל חיסכון בעלויות אלו, מיתרגם לרווח של המתפיל.

[…]בחישוב שנערך מטעם המדינה […] עולה כי התועלת הכספית שנוצרה למתפיל עומדת על כ-8 מלש"ח לשנה, ולתקופה החל מרבעון האחרון של שנת 2017 ועד לגילוי החריגה השיטתית בסוף מרץ 2019 – כ-12 מלש"ח.
בחישוב שנערך מטעם המדינה, המצ"ב כנספח, היקף הפיצויים המוסכמים בגין החריגות מאיכות המים, שנערך החל משנת 2017, גם כשמחושב רק על בסיס כמויות המים החלקיות, לגביהן קיימות בדיקות המעבדה של מקורות, עומד על כ-46 מלש"ח, לתקופה 2017 – 2019.

כלומר, המפעילים של מתקן שורק גנבו מהמדינה, בצורת חסכון בעלויות והתחמקות מקנסות, סדר גודל של כמעט 60 מליון ש"ח במהלך קצת יותר משנה.

ובמתקן ההתפלה בפלמחים – בעוד שאלו היו רמות ריכוזי הכלורידים במים

אלו היו תוצאות בדיקות המעבדה שהעביר המתקן למדינה

אז איך ייתכן שלפי תוצאות המעבדה לא היו חריגות ברמת הכלורידים?

לאור האמור לעיל, ביקשה הוועדה העתק מתעודות הבדיקה המקוריות של בדיקות ריכוז הכלוריד לשנים 2019-2017 .לאחר מעבר על תעודות הבדיקה המקוריות, עולה כי ישנם מקרים רבים בהם הדיווח של המתקן לא תאם את תוצאת המעבדה.

כלומר – המתקן פשוט זייף את תוצאות בדיקות המעבדה שלו. ועדת הבדיקה המליצה להעביר את התוצאות לגורמי החקירה הפליליים.

אם זה מה שקורה כשיש רגולציה (לא מספיקה), תחשבו אילו פלאים צפויים לנו אם ננסה להסתמך, כמו שכמה אנשים מציעים לעשות, על "רגולציה וולונטרית" מצד חברות שפועלות במטרה למקסם את הרווחים שלהן.

אלא שגם כשלבסוף נחשפות גניבות כאלה, המלצות ועדת החקירה הן מינמליסטיות, ולפי חשבון אחר ניתן היה להטיל על מפעילי שורק קנס גדול בהרבה:

ועדת אדירי התעלמה מהחריגות בכלורידים במשך שנה ורבע לצורך חישוב הקנס. אלה התחילו באמצע 2016, אך הוועדה התחילה לספור אותן רק ברבעון האחרון של 2017 עד סוף הרבעון הראשון של 2019, אז נפסקו. הוועדה הכפילה את גובה החריגה הממוצע ב-5 אגורות, וכן במספר ימי החריגה שנדגמו ובנפח מכלי המים של מקורות – והגיעה לסכום של 46 מיליון שקל.

הוועדה התבססה בחישוב הפיצוי על בדיקת המליחות המדויקת של מקורות, אך נמנעה מלהצליב אותה לצורך חישוב הפיצוי עם נתוני המוליכות החשמלית שמעידים על חריגה יומית מתמשכת וקבועה גם בשאר ימות השבוע. […]

נראה כי ניתן להתבסס בסבירות גבוהה ביותר על כך שבימים שבהם נמצאו חריגות, ההפרה נמשכה במשך כל שעות היממה. לפיכך, ניתן לייחס אותה למים שזרמו לאורך כל שעות היממה מהמתקן, 560 אלף מ"ק (למעט הדקות ששימשו לנוהל בדיקת הבוקר), ולא 150 אלף מ"ק נפח מתקני מקורות בזמן לקיחת הדגימה.

על פי חישוב זה, המבוסס על כמות מים הגדולה פי 3.7 מזאת שעליה התבססה ועדת אדירי, סכום הקנס אמור להיות גבוה פי 3.7 מזה שקבעה ועדת אדירי – 170 מיליון שקל.

ולא רק שמשרד האנרגיה ממליץ על קנס חלקי ביותר, אלא שהוא ניקה מאחריות את הדירקטוריונים של החברות הזכייניות בשורק, והטיל אותה על חברת ההפעלה, מה שייאפשר לשתי הזכיניות להתמודד על מכרז מתקן התפלה חדש.

***

ומכאן לתחום החשמל. בתחום זה נחשף 

כי בעלי תחנות כוח פרטיות בישראל גרפו מאות מיליוני שקלים עודפים, על חשבון כלל צרכני החשמל, באמצעות הפעלה מלאכותית של רשת הביטחון הפיננסית שהובטחה להם.

לפי הערכות, הפעלת רשת הביטחון הזאת הניבה ליזמי החשמל הפרטיים – ובראשם בעלי התחנות OPC, דוראד ודליה אנרגיות – הכנסות יתר של כ-100 מיליון שקל בשנה. זאת, תוך העמסת העלות העודפת על צרכני החשמל.

למרות זאת, רשות החשמל החליטה לא להתלונן בפני רשויות האכיפה, ולוותר על פתיחה בחקירה פלילית. הסיבה לכך נעוצה באימוץ טענה שלפיה לא בוצעה בהכרח עבירת מרמה, כי אם יותר ניצול פרצה ברגולציה […]

איך הדבר נעשה? במסגרת ההגנות על היצרנים הפרטיים הבטיחה להם המדינה לרכוש מהם את החשמל העודף שייצרו אם יתברר שהביקוש לחשמל שלהם היה נמוך מהצפוי. אז מה הם עשו?

יזמי החשמל הפרטיים נהגו "לטעות", ולייצר יותר מדי חשמל בשעות הפסגה. כלומר, במסגרת תוכנית הייצור העתידית שלהם ליום המחרת, הם היו מדווחים למנהל מערכת החשמל כי קיבלו הזמנה לייצור חשמל בהיקף מסוים, ובמהלך יום המחרת היו מדווחים כי צריכת הלקוחות הפרטיים שלהם היתה נמוכה ב-10% מההיקף החזוי. כך יכלו למכור לרשת החשמל עודף אנרגיה בתעריף גבוה יחסית.

לעומת זאת, בשעות שפל, שבהן תעריף החשמל נמוך – היה מתברר כי הלקוחות של תחנות הכוח הפרטיות היו זקוקים לחשמל מעבר לתחזית המדווחת. כך, המצוקה הפתאומית שאליה נקלעו, היתה מביאה את בעלי התחנות הפרטיות לרכוש עבור הלקוחות חשמל בתעריף נמוך. לטענת רשות החשמל, ניצול הארביטראז' איפשר ליזמים הפרטיים לגרוף סכום משוער של כ-100 מיליון שקל מדי שנה. […]

מצאי הבדיקה שנערכה ברשות חשפו דפוס פעולה מובהק ושיטתי לכאורה – שמעבר לטעות סטטיסטית. הדיווחים על החריגות היו כמעט יומיומיים, והתעצמו בשנתיים האחרונות, תוך שההכנסות העודפות הגיעו עד 150 מיליון שקל בשנה. כך, מנגנון התחשבנות שנועד לגדר את ההפסד של היצרן כתוצאה מסטיות צריכה אקראיות של צרכניו נהפך מנגנון שתימרץ את היצרנים להטות את תחזית הצריכה כדי למקסם רווחים.

[…]

ברשות עלה חשד גם לדיווחים פיקטיביים לכאורה, שהביאו מראש לניפוח מוגזם של ביקושים. הכוונה היא למקרים שבהם היזם הפרטי דיווח על מכירת חשמל צפויה בהיקף מנופח שכלל אין ביכולתו לספק.

[…]

בידי מנהל המערכת הופקדו שתי סנקציות נגד יצרני חשמל שדיווחיהם נתפסו באי-דיוק: האחת היא חיוב היזם בתשלום רטרואקטיבי – סנקציה חלשה מדי שאינה מרתיעה; השנייה היא פסילת תוכנית הייצור שהגיש היזם הפרטי עבור יום המחרת, בנימוק של חוסר סבירות. אלא שצעד זה, המשבית למעשה תחנת כוח ליממה, נחשב קיצוני מדי, ולכן לא ננקט מעולם. כך, השילוב של ענישה קלה מדי מחד, וענישה קשה באופן קיצוני מאידך – מציאות של היעדר ענישה בכלל.

לדברי מקורות בענף:

אם מישהו טועה כל הזמן לכיוון שכדאי לו כספית – כנראה שזו לא מקריות. איכשהו, החריגה תמיד נעשתה בשיעור שמתאים ליזם מבחינה כלכלית – בדיוק בטווח ה-10% חריגה שמותרים לו עבור קבלת הפיצוי. כך הבינו שמדובר בפעולה שיטתית.

ואם זה לא מספיק:

החשד להפעלה פיקטיבית של רשת הביטחון הפיננסית אינה התרגיל היחיד שבו נקטו לכאורה יזמי החשמל הפרטיים, במטרה לנפח את הכנסותיהם מתחנות הכוח. דרך יצירתית אחרת היתה להקים תחנות כוח בעלות הספק ייצור חשמל גדול מזה שאושר ליזמים בתנאי הרישיון המותנה שקיבלו.

[…] גם בעבור הספק הייצור העודף דרשו היזמים פרישת רשת ביטחון. כלומר, הם דרשו כי המדינה תבטיח להם תשלומי זמינות שוטפים ל-20 שנה – גם אם תחנת הכוח לא תופעל – עבור כלל ההספק שהוקם. זאת, תוך שתעריף החשמל הציבורי יישא במימון עודף ולא מתוכנן של עשרות מגה-ואטים, שהוקמו ללא אישור.

עיון בגרף המשווה בין ההספק שאושר ליזמים ברישיון המותנה שקיבלו לפני הקמת התחנה להספק הייצור שעליו דיווחו אחרי ההקמה, מגלה פערים של 80-10 מגה-ואט לתחנה. לטענת רשות החשמל, התחייבות מדינה להעמיד רשת ביטחון גם עבור המגה-ואטים הנוספים משמעותה נטל של 56 מיליון שקל מדי שנה על כתפיהם של צרכני החשמל.

ואתם אתם רוצים הוכחה אחרונה שאין גבול לחוצפה, הנה לכם:

בינואר 2019 פנה עו"ד עמית קריספין, היועץ המשפטי של פורום יצרני החשמל הפרטיים[*], אל מנהל רשות החשמל, אסף אילת, והתריע כי מכרזי חברת החשמל מעידים על כוונתה להקים תחנת כוח שחורגת לכאורה מההספק שהותר לה, וכי הסברי חברת החשמל מנוגדים להתנהלות המקובלת במשק.

  • – שמתם לב? "פורום יצרני החשמל הפרטיים". תחרות כבר אמרנו?

מה היו ההסברים של חברת החשמל לחריגה?

על פי המקובל בעולם ובישראל, הספק תחנת כוח נמדד בתנאי ISO — ונקבע בטמפרטורה של 15 מעלות. כשהטמפרטורה עולה, כמו בחודשי הקיץ בישראל, ההספק יורד. […] לגישתה, בטמפרטורה ממוצעת של 25 מעלות, המאפיינת את חדרה, הספק התחנות יהיה נמוך מ–1,260.

כלומר, ההספק של תחנת הכוח יורד בתנאים של חום, ולכן היא מתוכננת כך שתפיק את ההספק המתוכנן גם בחודשי הקיץ החמים. כאן יש מקום להזכיר שבניגוד ליצרני החשמל הפרטיים, חברת החשמל היא זו שנושאת באחריות להחזיק את רזרוות הייצור שיבטיחו אספקת חשמל מלאה ורציפה גם בזמנים של צריכת שיא. אבל מה היתה תגובתו של היועץ המשפטי של פורום יצרני החשמל הפרטיים, אחד עו"ד קריספין, להחלטת רשות החשמל בעקבות החריגות השיטתיות של יצרני החשמל הפרטיים – להטיל קנס על יצרן שידווח על תוכנית ייצור בהיקף גדול יותר מהספק התחנה שלו?

לדבריו, גובה הקנס מוגזם ביחס לסיכונים הטכניים, מכיוון שהספק התחנות מושפע מתנאים רבים – לרבות מזג האוויר, עונתיות ושעות היממה – ולכן זו גזירה שהיצרנים לא יוכלו לעמוד בה

***

כך גונבים בעלי הון פרטיים, בעזות מצח שאין כמותה, עשרות מיליוני שקלים מהציבור בישראל, תוך "אכיפה" סלחנית ביותר מצד זרועות הממשלה, שהובילו את מהלכי ההפרטה שהעשירו את אותם בעלי הון. אזרח פשוט שיגנוב כמה מאות שקלים יכול למצוא את עצמו בכלא. בעלי ומנהלי חברות שגונבות עשרות ומאות מיליונים? הצחקתם את המשטרה והפרקליטות.

מלחמה בשחיתות שלטונית מעניינת אתכם? תתחילו מהשחיתות הזו.

ובבניין ציון בתשתיות בבעלות הציבור ננוחם.

מחשבה אחת על “תוצאות ההפרטה – גונבים את המדינה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s