Sometimes I feel Like I don't have a partner

מה יש לאחד מבכירי הבכירים של הרש"פ להגיד לעם ישראל, ומה אפשר ללמוד מכך שמדובר באוסף של שקרים שמבוסס על דה-לגיטימציה יסודית של הציונות, שהתפרסם, כמובן, במעוז ה"שמאל" בתקשורת.

להמשיך לקרוא