מירושלים עד טבחה – אלימות פוליטית ומערכות החוק

אירוע הדקירה במצעד הגאווה מגיע יום אחד לאחר הגשת כתבי האישום נגד מציתי כנסיית הלחם והדגים ופעילים אחרים מסביבתם. מה אני לומד מהדברים האלה?

להמשיך לקרוא