שי לחג – עדכון נוסף מיומני הרצל

שלום לציבור המבקרים בעמדה.

למי שכבר יודע ולמי שלא, במסגרת פרוייקט הדיגיטציה אני עוסק בתקופה האחרונה בהעלאת מבחר קטעים ממחברות היומן של בנימין זאב הרצל.

רציתי לספר הפעם שסיימתי להעלות לאתר את הקטעים הנבחרים ממחברת היומן השניה. בשונה מהמחברת הראשונה, שעסקה רבות בפרטי הרעיון הציוני ודמותה של החברה החדשה, המחברת השניה עוסקת בעיקר בתחילת פעילותו הפוליטית של הרצל לקידום הציונות. תחילתה להמשיך לקרוא