תרגיל קונסטרוקטיבי (?) בדה-קונסטרוקציה של השיח

בטקסט שיובא בהמשך, שאותו מצאתי במרחבי המרשתת, שיניתי את הכותרת ושם הכותב, והחלפתי באופן שיטתי  ועקבי  לאורך הטקסט (בנוסף לתיקונים המתבקשים בשמות התואר והשם) ארבעה ביטויים מרכזיים. מכיוון שהטקסט הוא ארוך, אפשר לעצור אחרי שאתם מרגישים שהבנתם את הרעיון.

אני מזמין את הקוראים לענות על 4 שאלות (אפשר בתגובות):

א. האם היית מגדיר/ה את הדברים בצורתם הנוכחית כפוגעניים או אף גזעניים?

ב. האם את/ה מסוגל/ת לזהות את ארבעת הביטיויים שהחלפתי, ומה היו הביטויים המקוריים?

ג. האם בגרסתו המקורית של הטקסט, לפני החלפת הביטויים, היית מגדיר/ה את הדברים כפוגעניים או אף גזענים?

ד. במידה וענית תשובות שונות לשאלות א' וג', מהי להבנתך הסיבה ו/או ההצדקה להבדל ביחס כלפי הדברים?

***

המדריך למוסלמי בתרבות הרצח / עמר

 

אם אתה מוסלמי, אתה חלק מתרבות הרצח. אני יודע… זה נשמע גרוע. אתה לא רוצח, בהכרח. אבל אתה עשוי (לא בכוונה) להנציח את הגישות וההתנהגויות שאליהן מתכוונים שאומרים תרבות הרצח.

אתה אולי חושב, "רק רגע, עמר! אתה לא מכיר אותי, מוסלמי! אין מצב שאני הולך לתת לך להגיד שאני איזה תומך ברצח. זה לא אני,אחי!"

אני לגמרי מבין איך אתה מרגיש. זו פחות או יותר הייתה התגובה שלי להמשיך לקרוא