מקבץ הודעות לתקשורת – תחת הפסקת האש ההומניטרית

לאחר "טבילת אש" אישית ראשונה לסיבוב זה וצפייה ביירוטים בשמי ת"א אתמול, התצפיתן מנצל הפסקת אש הומניטרית (שנשמרת בינתיים) שנופלת על יום שבתון על מנת לשחרר מקבץ הודעות לתקשורת. הודעות אלה היה מפרסם בכל כלי התקשורת בעולם, אם היה מוסמך לדבר מטעם מדינת ישראל, לקראת תום הפסקת האש ההומניטרית ולקראת המשך המגעים בנוגע להפסקת אש ארוכת טווח.

א. הימים האחרונים חשפו בפני כל את דמותו של ארגון החמאס כארגון טרור שמשעין באופן שיטתי ועקרוני את פעולתו על ביצוע פשעי מלחמה כלפי אזרחי ישראל וכלפי האזרחים בעזה. בהיעדר גורם שלטוני ברצועת המסוגל לשאת באחריות לבלימת פעולת החמאס וארגוני טרור דומים, מדינת ישראל נטלה על עצמה את האחריות לעשות זאת מתוך מחוייבותה לשמור על חייהם ועל שלומם של אזרחיה, ותהיה מוכנה לעשות זאת אף אם משמעות הדבר תהיה יציאה למלחמה רחבה וממושכת ברצועת עזה. ישראל לא תסכים להפסקת אש ולהסגת כוחותיה בטרם תסיים להשמיד את כל המנהרות החודרות לשטחה שאיתרה ברצועת עזה. כל הצעה להפסקת אש שלא תכלול יישות מדינית המקבלת על אחריותה בפני ישראל את פירוק החמאס מנשקו, בלימת התוקפנות משטח רצועת עזה לשטח מדינת ישראל ופירוזה של רצועת עזה מנשק התקפי, תיענה בשלילה. לאותה יישות שתיקח על עצמה אחריות זו יינתן פרק זמן של שבוע להביא להפסקת מעשי התוקפנות ופרק זמן של 3 חודשים לפירוק הארגון מנשקו ומהתשתיות ההתקפיות שבנה. במקרה שלא תימצא יישות מדינית המוכנה לשאת באחריות בתנאים אלה או שהיישות שתישא באחריות לא תצליח לעמוד בתנאים, מדינת ישראל תראה את עצמה חופשית לנקוט באמצעים שייראו לה לנכון ובתזמון שתמצא למתאים להשלים את פירוק החמאס וארגונים דומים מנשקם, ותדרוש מהקהילה הבינלאומית לסייע לה בביצוע משימה שהקהילה הבינלאומית חשפה את חוסר יכולתה לבצע.

ב. ישראל רואה בראשי הזרוע הצבאית של החמאס פושעי מלחמה ופושעים נגד האנושות, ודורשת להעמיד אותם לדין. מכיוון שאיננו רואים בבתי הדין הבינלאומיים מערכת שיפוטית מתאימה, אנו מעוניינים לשפוט אותם במערכת המשפט הישראלית. לכן אנו מפרסמים קריאה, ראשית לאזרחי רצועת עזה ושנית למדינות אחרות המעניקות להם מקלט וחסות, לעצור ולהסגיר את מנהיגי החמאס לידיה של ישראל. אם הדבר לא יבוצע בתוך שבוע, תראה ישראל את עצמה חופשית לתקוף מהאוויר ולהרוג את מנהיגי החמאס ברצועת עזה אשר את מקומם ניתן לאתר, ותראה פגיעה באזרחים שיימצאו בסביבתם במהלך התקיפה כפגיעה במי שמסייעים למנוסתם של פושעי מלחמה מפני הדין. ישראל תהיה מוכנה לעצור את התקיפה בכל רגע במקרה שבו תקבל הודעה מצד גורם כלשהו המודיע כי הוא מחזיק בידיו באנשים שאותם התכוונה לתקוף, והוא מעביר אותם להסגרה באחד ממעברי הגבול עם ישראל. מדינת ישראל ממליצה לכל אזרח ברצועת עזה לפעול להסגרת אותם אנשים או לשמור מרחק ביטחון מפניהם ולא תישא באחריות נוספת לשלומם של אזרחים הנמצאים בקרבתם של אנשים אלה.

בנוגע למנהיגי חמאס הנהנים ממקלט וחסות במדינות אחרות, ישראל תנהל בהתאם את יחסיה הדיפלומטיים והמסחריים עם אותן המדינות שייסרבו לדרישת ההסגרה, או שיתברר שהן מסייעות למימון פעולותם של החמאס וארגונים דומים.

ג. לאחר חשיפת שני מקרים לפחות בהם התגלו מצבורי נשק המיועד לביצוע פשעי מלחמה בבתי-ספר של סוכנות האו"ם אונר"א, ולאור הטיפול השערורייתי מצד אנשיה של אונר"א במקרים, שהתמצה בהעברת אותם מצבורים לידיו של ארגון ששיטת פעולתו מהווה פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, קוראת מדינת ישראל למוסדות האו"ם לפתוח בחקירה מעמיקה ומקיפה לבדיקת פעולתה של אונר"א ומעורבותה בתמיכה בפועל בביצוע פשעי מלחמה ובהסתה לתוקפנות כנגד ישראל. במידה וחקירה כזו לא תתבצע ולא יוסקו ממנה המסקנות המעשיות המתאימות, מדינת ישראל תפסיק לראות באונר"א ארגון של האו"ם, ולא תקנה לו ולאנשיו כל חסינות חריגה.

מדינת ישראל קוראת להפסקת האפליה הגזענית מצד האו"ם נגד הפליטים הפלסטינים, להפסקת פעולתה של אונר"א, להשוואת תנאיהם של הפליטים הפלסטינים לתנאיהם של כל פליטי העולם ולהעברת הטיפול בהם לידיה של נציבות האו"ם לפליטים.

ד.מדינת ישראל מתריעה בפני ממשלת לבנון בפרט ובפני הקהילה הבינלאומית בכלל בנוגע להפרה החד-צדדית הבוטה של החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע למניעת מציאותו של נשק בשטחי מדינת לבנון שאינו בשליטה ובסמכותה של ממשלת לבנון ופירוז השטח שמדרום לנהר הליטני, וכישלונן הגמור ליישם החלטה זו. כל עוד לא תיושם החלטה זו במלואה, רואה מדינת ישראל בנשקו של ארגון החיזבאללה כפעולה מלחמתית המבוצעת משטח בריבונותה של ממשלת לבנון כנגד אזרחיה של מדינת ישראל. מתוך מחוייבותה של מדינת ישראל לחייהם ולשלומם של אזרחיה, וכל עוד לא תייושם ההחלטה במלואה, מדינת ישראל רואה את עצמה חופשית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון ובכל זמן שתמצא כמתאים על מנת לסכל פעולה מלחמתית זו ולפרק כל נשק התקפי המופנה כנגדה משטחה של מדינת לבנון. מדינת ישראל (מעבר למחוייבותה המוסרית למנוע פגיעה מכוונת באוכלוסיה אזרחית) תראה בממשלת לבנון ובקהילה הבינלאומית אחראיות בלעדיות לכל פגיעה שתיגרם לאזרחי מדינת לבנון במהלך פעולה שכזו, לאור כשלונן ביישום החלטה זו.

ה. אנו קוראים – גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חודשים – לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.

ו. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

***

נ.ב.

כמה ימים לאחר ההסלמה במצב התקנתי במחשב כף יד הזה שמתפקד גם כמכשיר טלפון מסורבל למדי  יישום (אפליקציה) שמתריעה בצליל ובהודעה על אזעקות צבע אדום, והגדרתי אותה להתריע בפני על אזעקה בכל אחד מחלקי הארץ. בני משפחתי הרחוקים ובני עמי מיישבים את הארץ מגבול הלבנון ועד מפרץ אילת. אני הרגשתי צורך מוסרי להיות מודע כאשר הם תחת אש, והדבר חשוב בימי השקט כביכול (כאשר יורים מפעם לפעם "רק" על יישובי הגבול) אולי אפילו יותר מאשר בימי הרעש, בהם יורים על יותר מחצי המדינה. פרט לתיקוני באגים שגורמים לו להימנע מדי פעם ממשלוח התרעות, חסר לי רק שיפור אחד ביישום – אפשרות (בדומה לשעון המעורר במכשיר), להמשיך להתריע בקול גם כשהמכשיר מכוון למצב של שקט. אני חושב שקול התרעה, כשעון מעורר, ראוי וצריך להפריע את מנוחתינו בכל זמן שבו חלק מאיתנו נמצאים תחת אש.

מחשבה אחת על “מקבץ הודעות לתקשורת – תחת הפסקת האש ההומניטרית

  1. פינגבק: מלחמה שאף פעם לא די לה? | עמדת תצפית

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s