מקבץ הודעות לתקשורת – תחת הפסקת האש ההומניטרית

לאחר "טבילת אש" אישית ראשונה לסיבוב זה וצפייה ביירוטים בשמי ת"א אתמול, התצפיתן מנצל הפסקת אש הומניטרית (שנשמרת בינתיים) שנופלת על יום שבתון על מנת לשחרר מקבץ הודעות לתקשורת. הודעות אלה היה מפרסם בכל כלי התקשורת בעולם, אם היה מוסמך לדבר מטעם מדינת ישראל, לקראת תום הפסקת האש ההומניטרית ולקראת המשך המגעים בנוגע להפסקת אש ארוכת טווח. להמשיך לקרוא