שיח אילוזי – אווה אילוז כותבת על הציונות והעם היהודי

אווה אילוז מציעה ניתוח חדש לכיבוש. במילים אחרות, אווה אילוז, הכוכב העולה של "הארץ", מהגגת על היחסים בין ישראל לפלסטינים ואומרת שהכיבוש הוא לא בדיוק עבדות, שהרי "הם שונים באופן מהותי", אבל הוא "מצב של עבדות", ולכן למה לא להשתמש בהשוואה לעבדות השחורים בארצות הברית "כאסטרטגיית חשיבה". על הדרך, מחליקה לה גם איזו הבחנה לגבי הפיצול בעם היהודי, שהיא אולי המעניינת יותר.

להמשיך לקרוא