רגלי מבשר – מבחר כתבי הרב אלקלעי עלו למדור "פרקי אבות"

אחרי עבודה בתקופה האחרונה, אני שמח להשלים חלק נוסף במדור "פרקי אבות": "רגלי מבשר" – מבחר מכתבי הרב יהודה אלקלעי, ממבשרי הציונות. היעד הבא – הפיכת הדף של הרצל (שמכיל כרגע רק את המהדורה הדיגיטלית של "תל-אביב") למאגר דומה לאחרים, לאחר שתתווסף אליו מהדורה דיגיטלית של "מדינת היהודים", ובהמשך קטעים נבחרים מיומניו של הרצל. שבת שלום וחג שמח.

***

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל, חולי אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האחוה ואהבת ארץ קברת אבותינו

כך כתב הרב אלקלעי בחיבורו "מנחם ציון". בדומה  לראשי הציונות אחריו, גם הרב אלקלעי ראה בתפישתו קריאה והצעת דרך לפיתרון בעיות העם היהודי, ולא פחות מכך, לתיקון חולייו ולתיקון העולם. להמשיך לקרוא