ספקולציות פרועות: שלום? עכשיו?

ספקולציות פרועות בנוגע למשא-ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית, שנשענות פחות על מידע ויותר על העדרו. האם אנחנו עומדים להיות מופתעים, והאם זו תהיה הפתעה לטובה?

להמשיך לקרוא