בטרם מות: משהו על הרב עובדיה יוסף

ההחמרה התקופתית במצבו הבריאותי של הרב עובדיה יוסף העלתה בי את הרצון להביא עדות מעניינת על הסביבה הפוליטית שנוצרה סביבו בש"ס ועל דמותו המצטיירת בתוכה, לפני שפטירתו תנסוך על הכל מסך דביקות שבו כולם יגידו לאינסוף עד כמה היה פוסק גדול ומקל, תלמיד חכם עצום ומנהיג ציבור יחיד בדורו, אבל יהיה מאוד לא מנומס להזכיר שדמותו נתנה את חותמת הכשרות ואת הכוח הציבורי לאחד הכוחות היותר ריאקציוניים ורגרסיביים בזירה הציבורית בישראל.

הרב עובדיה יוסף. צילום: מיכאל יעקבסון

העדות שאביא מגיעה מפיו של חבר הכנסת לשעבר מטעם ש"ס, הרב חיים אמסלם, שפרש/הופרש מהמפלגה במהלך הקדנציה השניה שלו, עקב מחלוקת יסודית עם המגמה שבה הובילה ש"ס את הציבור "הספרדי", ואת בוחריה בכלל. הדברים נאמרו בראיונות לאתר אינטרנט חרדי, בקיץ 2011 ובחורף 2012, בתקופה שבה פעל כחבר כנסת עצמאי והתכונן לבחירות הבאות לכנסת, בהן לא הצליחה רשימתו של הרב אמסלם לעבור את אחוז החסימה. גילוי נאות: פחות או יותר בתקופה ההיא פגשתי את הרב אמסלם לשיחה בלשכתו, שבה אמר דברים (לא דווקא על ש"ס ספציפית) שעם רובם הסכמתי מאוד ואני חושב שאם יש עתיד לשילוב החרדים בחברה הציונית, הדרך לכך צריכה להיות קרובה לדרך שהוא מציע.

לעניין ש"ס ועובדיה יוסף (כל הדגשות הן שלי):

אני מבין שבתחילת דרכך בש"ס הרב עובדיה חיבב אותך, איך היה תהליך ההידרדרות ביחסים בניכם?

הרב עובדיה מאז ומעולם חיבב ואהב אותי, וזה היה הדדי. זכיתי וצוטטתי בספרים שלו מספר פעמים, אבל הרב עובדיה, מה שמעניין אותו זה רק הפסקים שלו. הרב עובדיה רוצה שכל הספרדים ילכו לפי הפסקים שלו. אם אני הולך דווקא לפי מנהגי העדה שלי, למה זה פסול? כשרצו להשמיץ אותי בפני הרב עובדיה, חיפשו בספר למצוא אם יש דברים שכתבתי נגד הרב עובדיה. מה מצאו? שאני כתבתי פסק ארוך להוכיח שפאה נוכרית זה מותר. אני אישית לא נוהג ככה, אשתי לא לובשת פיאה, אבל מצד ההלכה זה מותר. הרב משאש מתיר ועוד הרבה פוסקים ספרדים. הלכו אמרו לו, בפיאה נוכרית הוא חולק עליך. ואם כן, מה קרה? זו דרכה של תורה. הכניסו את הרב למצב כזה, שמי שחולק עליו פוגע בו. זו הטעות הכי גדולה בעולם. הרי כל ספרי הפוסקים בנויים על דעות חלוקות בהלכה. הרב שבוי בסביבה החנפנית הזו שכל הזמן מצדיקים אותו ללא סייג. כל הלילה וכל היום בלי סוף חנופה. דליים של חנופה. דוד המלך על מה כעס? "אין איש מכם חולה עלי וגולה את אזני", תגידו לי במה אני לא בסדר? מה כל הזמן כן כן כן? אני לא רוצה לשמוע את הכן, תגידו לי איפה אני לא בסדר. אף אחד לא יגיד לו, כבוד הרב, על מה אתה יוצא נגד הרב אמסלם? תפתח את הספר תראה שהוא אומר בגיור את מה שאמרת לפני 40 שנה. במקום זה אמרו לו שאני חולק עליו, שאני פוגע בו והכי גרוע שיקרו ואמרו לו שאני לא רוצה לבוא אליו. הם פחדו להזמין אותי. בספרים שלי כל 3 דפים אתה מוצא את הרב עובדיה שם. וגם היום אני נותן לו את כל הכבוד. כי מגיע לו, הוא ענק בהלכה.

איך אתה מסביר שהרב עובדיה במו ידיו כתב את ההחלטה המרחיקה אותך מש"ס?

הם יצאו מנקודת הנחה, שאחרי שהגיליוטינה תרד שום דבר כבר לא יעזור. הם הרי פחדו שיהיה כמו בפעם קודמת, בשימוע עם הגיור, שאם אני אשב עם הרב עובדיה והוא באמת ישמע אותי, הוא יבטל הכל כעפרא דארעא. לכן הם לא נתנו לאחד המקורבים לכתוב וגם לא לשאר החכמים ממועצת החכמים. אלא הקפידו שהרב בעצמו יכתוב. לכן הם תכננו שזה יהיה כתוב בכתב ידו ואז הוא לא יוכל לחזור בו. ככה קשרו את ידיו.

את "הפעם הקודמת" אותה מזכיר הרב אמסלם, בה הוא הוזמן לשימוע אצל הרב יוסף, הוא תיאר בראיון אחר כך:

באותה עת זומן הרב אמסלם לשימוע אצל הרב עובדיה בנוכחות מועצת חכמי התורה, נוהל שכבר התרחש מספר פעמים. הנושא, הרב אמסלם לא ידע מראש, היה דווקא הגיור. "אמרו לרב יוסף: הוא מחריב את העולם, הוא פוסק כל מיני פסיקות בגיור". לדברי הרב אמסלם, הרב עובדיה ביקש מאחד הנוכחים לומר במה הוא 'מואשם'. האיש הוציא פיסת עיתון של 'יתד נאמן' וציטט. "אמרתי 'אבל הרב, אני לא אמרתי כך'. הוא אמר 'זה כתוב' אמרתי 'זה כתוב בעיתון. בוא תראה מה כתוב בספר'". הרב אמסלם הוציא את הספר והחל לקרוא. "ישבתי שם שלושת רבעי שעה, קראתי את עיקרי יסודות הגיור, הקראתי את ההסכמות והרב עובדיה נדהם. הוא אמר 'אנחנו יכולים לפגוע בך, ר' חיים? אתה תלמיד חכם. כל דבריך מיוסדים על אדני פז'. הוא הצדיק אותי בכל. הסתבר שכל מי שבא אליו לא בקי בהלכות גיור, אלא הסתמכו על 'יתד'. מצד שני ראיתי שנפל דבר. זהו, הרעילו אותו".

ובחזרה לראיון הראשון:

האם לדעתך הרב עובדיה עבר שינוי ב 30 שנה האחרונות?

אין ספק.

במה זה מתבטא?

הוא הפך מאיש הלכה שהיה אמיץ מאוד, סולל דרך. לאדם שנהיה מנהיג פוליטי. הרב עובדיה אחרי 10 דקות של שיחת חולין, הראש שלו כבר חוזר לספר. הוא מדבר איתך אבל הוא לא שומע אותך, זה לא מעניין אותו. דבר איתו על ההלכה, ישב איתך שעתיים, הוא מנהיג מפלגה בעל כורחו. וזה נוח לו. יש לו כבוד עצום, יש פה הרבה מעמד, הרבה אינטרסים של המשפחה, כספים רבים מאוד, בד"ץ בית-יוסף מגלגל הון תועפות, וזה עסק פרטי של בנו.   ג'ובים, כח ושילטון, מינוי רבנים ודיינים בכל הארץ. כולם מפחדים ויראים, אבל מרן  במהות שלו איש תורה והלכה, נפשו יוצאת לחיבור ספרים, לפסקים חדשים. אך עם כל הכבוד הוא לא יכול להיות מנהיג פוליטי, זה לא מתאים. לא בגלל הגדלות בתורה, נהפוך הוא, הוא ענק  הוא ענק, אבל מנהיג צריך אחד שישמע את כל בעיותיך, ואין לו זמן וסבלנות לכך. לכן הוא סומך על אלי ישי, כי נוח לו לא לרדת לפרטים. והוא לא יודע מה באמת קורה מחוץ לדלת שלו, והכול יוצא מעוות. לא רק הוא, גם גדולי הרבנים האשכנזים, ניזונים מפי השמשים והעסקנים שפועלים רק למען עצמם. כשאומרים לך גדולי הדור, מרן אמר, זהו בעצם הרצון של השמשים ובעלי האינטרסים. הם הופכים את גדולי ישראל לשמשים והשרתים של האינטרסים שלהם. וכשאתה מעז להגיד מילה אומרים לך פגעת במרן.

האם לדעתך, הלחצים הפוליטים עליו משפיעים גם על פסקי ההלכה שלו, לי יש את הרושם שפעם הוא היה מקל בהלכה יותר?

אתה צודק. הנה דוגמא אקטואלית מפסק הגיור. הוא הוצרך בגיור לחזור בו. זה עצוב עד כדי בכי, שרב ופוסק בסדר גודל שלו צריך לחזור בו מפסיקה הלכתית בגלל ההפגנות של האשכנזים.

מה לדעתך הגורם לשינוי הזה, שוב האילוץ מהפחד החברתי?

אומרים לו, הרב, מה אתה צריך שלעת זקנתך שוב יפסלו אותך, עוד פעם יוציאו נגדך פאשקוולים ויגידו עליך כמו שאמרו עליך אז? הרי הוא ספג בליסטראות מהם, ספריו עדיין אסורי כניסה ברוב הישיבות.

במקום אחר בראיון נשאל הרב אמסלם על עמדתו של הרב מזוז, מורו (ומי שהרב אמסלם היה "נציגו" ברשימת ש"ס לכנסת) שיצא נגד הדברים שאמר וכתב הרב אמסלם:

אני חייב לשאול: איך הרגשת כשהוא יצא נגדך בפעם הראשונה? אתה אומר לי שהוא מסכים עם 90% מהדברים שאתה אומר. והוא 30 שנה איתך, איך הרגשת כששמעת שהוא יצא נגדך?

אתה צריך להבין, הרב ענק גדול בתורה והוא איש אמת.

אדרבה, היא הנותנת…

אתה שואל שאלה קשה, אני גדלתי איתו מגיל 16, אין לי הסבר. אבל אתה צריך להבין את הסיטואציה. חברו לזה מתוך הבית שלו, לשון הרע בלתי פוסק. אומרים שאלי  ישי בא אליו ואמר לו הראש שלי על גיליוטינה. אם אתה לא מעיף אותו, רוצים להעיף אותי מש"ס. צריך להבין שגם הבריאות שלו לא טובה. והוא עבר מכבש. קדחו לו עם קונגו אדיר ברמות הכי גבוהות. החל מאיומים פוליטיים על הישיבה, תקציבים…

בראיון האחר נכתב:

משפחת אמסלם גרה ב'הקבלן', הרחוב המפורסם ביותר בשכונת הר נוף הירושלמית, "שתי כניסות מהרב עובדיה". העובדה הזאת לא מקלה על החיים שאחרי הסערה הגדולה. "ציבור המתפללים בבית הכנסת שלי אויים שלא להגיע, וכך גם הבעל קורא שלי, ששילמנו לו כדי לסייע לו, כי הוא אברך בכולל". חלק מהציבור לא עמד באיומים. "ראש ישיבה שמתפלל אצלי והוא חבר, אמר במפורש שאחד העוזרים של הרב יוסף אמר לו 'שמענו שאתה מתפלל אצל אמסלם'. כשהוא השיב 'מה הבעיה?' הוא נענה 'אתה רוצה שהרב יסביר לך?'". הרב אמסלם לא כועס. "אני מבין אותו. הוא ראש ישיבה והוא לא רוצה להינזק. זה מה שקרה לרב מאזוז ולכסא רחמים".

[…]

בענייני פוליטיקה אתה מתייעץ עם הרב מאזוז או שאתה חש שכתפיך מספיק רחבות?

"הרב מאזוז הוא מורי ורבי המובהק שנים רבות, ואנחנו מתכתבים כי הוא ידען גדול בכל מכמני התורה. הוא ענק. אבל בנושא הפוליטי, אם אתה לא נמצא בעובי הקורה אתה כנראה לא רואה את התמונה נכון ואז כל אחד מציג איך שהוא רוצה להציג, וכך הוא משיג את מה שהוא רוצה להשיג. גם אני נהגתי כך.

מצד שני, כשלרב יש מוסדות והוא צריך לדאוג לתקציבים עבור המוסדות שלו – הוא בפרדוכס"

לקריאת הראיונות המלאים עם הרב אמסלם: 1, 2א', 2ב'

***

נאמר במסכת יומא, פ"ו, א:

'ואהבת את ד' אלהיך' (דברים ו ה), שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה – ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר: 'ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר' (ישעיה מט ג). אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה – ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו, ועליו הכתוב אומר: 'באמור להם, עם ד' אלה ומארצו יצאו' (יחזקאל לו כ)

מה אומר לסיכום דברים כאלה? לא בטוח. שיזכה לחיים טובים וארוכים, ושיעשה תשובה שלמה על חטאיו.

חג שמח.

מחשבה אחת על “בטרם מות: משהו על הרב עובדיה יוסף

  1. פינגבק: שנה טובה ה'תשע"ה | עמדת תצפית

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s