הבט סביב: המקרה המוזר של הבדואי ומדינת הרווחה

רשומה שמנסה להעלות כמה מהאנומליות שבמפגש בין הבדואים תושבי ישראל (בעיקר בצפון הנגב, כי בצפון המצב די שונה) לבין מדינת הרווחה הישראלית המודרנית. להמשיך לקרוא