על סדר היום: גז ונמלים

מי משלם למי עבור ניצול משאבי הגז של ישראל, וכמה כסף לא תחסוך לנו רפורמה בנמלים.

להמשיך לקרוא