גן עדן לנצלנים – העסקת פלסטינים בידי ישראלים בישראל ובגדה המערבית

מאמר שכתבתי והתפרסם בגיליון האחרון של כתב העת חברה.

גן עדן לנצלנים.

גן עדן לנצלנים – העסקת פלסטינים בידי ישראלים בישראל ובגדה המערבית

המפגש המחודש בין הכלכלה הישראלית לכלכלה הפלסטינית בשטחים שכבשה ישראל בשנת 1967, ומדיניותה של ישראל בשטחים אלה בעשורים שלאחריה, יצרו סיטואציה נרחבת של העסקת פלסטינים בידי ישראלים.

האבטלה הגבוהה יותר בשטחים שנכבשו בצירוף הפער הגדול בפיתוח הכלכלי וברמת החיים, הפכה את העובדים הפלסטינים לכוח עבודה זול פוטנציאלי עבור מעסיקים ישראלים. הבחירה הישראלית שלא להוביל פיתוח כללי נרחב בשטחים אלה לצד מתן חופש תעסוקה נרחב לפלסטינים בישראל ואצל מעסיקים ישראלים בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, הובילו למצב של תלות הדדית של הכלכלה הפלסטינית והישראלית בתעסוקה נרחבת של פלסטינים בידי מעסיקים ישראלים להמשיך לקרוא