זכוכיות שבורות

המהפכנות הפרימיטיבית, המאמינה בהריסה כוללת כתרופה מושלמת לכל הפורענות החברתית, מזכירה בכמה מגילוייה את הילד בגיל מסויים כשהוא מבקש לגלות את יכולתו ולחדור לתוך-תוכם של דברים על-ידי שבירת צעצועיו. כנגד המהפכנות הפרימיטיבית הזאת מעמידה תנועתנו, מטבע ברייתה, את המהפכנות הקונסטרוקטיבית. אף זו איננה משלימה כל-שהוא עם ליקויי העולם הקיים, ורואה את הצורך במהפכה לכל עומקה, אלא שהיא יודעת עד-מה מוגבל כוחה היוצר של ההרסנוּת, והיא מכוונת את מאמציה במגמת הבניה, שרק היא מבטיחה את ערך המהפכה.

צילום: ירון ברנר

להמשיך לקרוא