היוני העצל ו 20 מיליארד ש"ח שעליהם ויתרנו אתמול

אגדה על פיית יער ויווני עצל שמשום מה נתפשת כטיעון כלכלי לגיטימי, על מיסים ועל הבור התקציבי של ישראל. וגם על הסיקור התקשורתי של העניין. להמשיך לקרוא