דיקטטורה של מי?

גם הליקויים היסודיים של הדמוקרטיה בימינו, לא מחלישים את רוח הבלהות האופפת את המושג "דיקטטורה של הפרולטריון". ניסיון לפירוש חדש-ישן של מושג זה בהקשרים אקטואליים.

  להמשיך לקרוא