קפיטליזם ושוק (לא) חופשי

משהו על הקשר המפוקפק בין הון פיננסי לבין שוק חופשי. וגם על יום המגבת. להמשיך לקרוא