הועדה למען ריכוזיות בשוק החלב

בין מחאת הקוטג' הצרכנית לבין קבלת ההחלטות המעשיות בשדה הריאלי, מישהו דואג להפוך את ענף ייצור החלב לענף ריכוזי ביותר, לטובת מי שיהיו המגדלים והמשווקים הגדולים, על חשבון הרוב הגדול של המגדלים כיום והסביבה הקשורה אליהם. עוד אחד מהמקרים בהם מבני יסוד של החברה הישראלית, שנראים לנו כמציאות "טבעית" מובנת מאליה, הולכים ומשתנים ומפורקים אל מול עינינו.  להמשיך לקרוא