עלו כתבי י.ח. ברנר במדור "איש אמת"

ניתן לגשת אל הדברים כאן, אבל לא יזיק לקרוא גם את ההמשך.

לפני כמה שנים הבנתי ששווה לקרוא את כתבי יוסף חיים ברנר.

אז עשיתי את זה.

תוך כדי הבנתי שכדאי לסמן קטעים שנראים לי מעניינים: כתובים יפה במיוחד, או מעבירים רעיון חשוב, או  משקפים את נפשו של ברנר, או שלושתם גם יחד. להמשיך לקרוא