הטיעון שכנגד, מפי השופר

רשומה זו היא פולו-אפ (האם למושג זה יש אקוויוולנט בעברית?) לרשומה הפופולרית צ'ה גווארה של הפקידים או פוטש מסדרונות האוצר. להלן מובאה קלאסית של הטיעון שכנגד, בליווי הערותי הציניות והמרושעות. להמשיך לקרוא