המלך הוא ערום – אבל הוא לא קובע את חוקי השוק

משהו על מצב התיאוריה הכלכלית ועל דלות הכלכלנים. תוך כדי שאתם קוראים, תנגנו ברקע את זה:

מי שמשחק שח, יודע שהשמירה על המלך או אובדנו הם שקובעים פורמלית את הניצחון, אבל תפקידו במשחק הוא למעשה זניח. הפעילות העיקרית נעשית בידי אחרים. ברוב הממלכות ששרדו היום, המלך נושא תפקיד סמלי, כאשר השלטון נמצא בידיים אחרות. ברשומה זו נפגוש בדוגמא מעניינת, שבה צעקת "המלך הוא ערום!" נכונה ללא ספק, אבל מלבד היותו ערום, הוא כבר מזמן לא קובע את החוקים. להמשיך לקרוא