בבריתך – פרידה מחלום

בפסח 1998 נפגשו ותיקי תנועת המחנות העולים בקיבוץ בית השיטה, לשיחה לזכרו של בנימין גלעד.

יותר מ-60 שנים לאחר תוכנית החלוקה הראשונה (1937) ומחנה הקיץ התנועתי שהוליד את החוברת "בבריתך", הימים היו ימי המימוש של תהליך אוסלו וחלוקת הארץ, וותיקי התנועה השיבו בשיחה לשאלה "מתי ויתרנו על חלום ארץ-ישראל השלמה?"

ממרחק של 20 שנה, הדברים בשיחה הם קובץ מרתק של התייחסויות אישיות לשאלת הקשר האישי אל ארץ-ישראל. עבורי כתצפיתן, מצאתי בדברים כמה אמירות מכוננות שהשפיעו עמוקות על עיצוב היחס שלי לשאלת הארץ.

באדיבות ארכיון בית השיטה, אני מביא כאן מהדורה דיגיטלית של חוברת השיחה.

בבריתך – פרידה מחלום? – מהדורה דיגיטלית